25 Nisan 2009 Cumartesi

Tezler

1. Hasan Basri ALKAYA, BURSA VE ÇEVRESİNDEKİ ZİYÂRET YERLERİ VEBUNLARIN ETRAFINDA OLUŞAN DÎNÎ İNANÇLAR, (YÜKSEK LİSANS TEZİ), BURSA - 2006, DANIŞMAN Prof. Dr. Ahmet GÜÇ, T.C.ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜFELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALIDİNLER TARİHİ BİLİM DALI