25 Nisan 2009 Cumartesi

Ahmet Gazzî Dergâhı

Ahmet Gazzî (ö.1150/1738) vezirlerden birinin oğlu olup Gazze’de doğmuş, 18 yaşında Hadis bilgini olmuştur. Mısır Câmiu’l-Ezher’de 30 sene ders okutmuş, çeşitli yerlerde dolaştıktan sonra Bursa’ya gelmiştir.42 Müderris olarak Bursa’da bulunurken Niyâzî-i Mısrî ile görüştükten sonra tasavvufa meyletmiş ve kendi adıyla anılan dergâhını kurmuştur.43 Dergâhında çok çeşmenin olduğu söylenmektedir. Hayatında beline bağladığı kemerin, doğumu zor geçen kadınların beline bağlanması halinde çocuğun problemsiz doğacağına inanılmakta; sandukasının üstüne gömlek, yemeni gibi şeyler konulmakta olup buraya sonradan okul (Süleyman Çelebi Lisesi) yapıldığı için
sandukalar kaldırılmıştır.44 Yine söylentiye göre, dergâhta iki gözlü çeşme bulunmakta idi; birinin suyundan uyuyamayanlar, diğerinden de sütü gelmeyen kadınlar içerdi. Nitekim Ahmet İsfendiyar isimli bir şahıs uyku için çeşmeden su doldurup içtiğini ve daha sonra uyuduğunu söylemiştir. Çeşmenin hala mevcut olduğu bilinmektedir.