25 Nisan 2009 Cumartesi

Ali Mest (Elmas) Edhemi Dede Mezarı

Yıldırım Beyazıt zamanında İran’dan (Buhara’dan) Bursa’ya gelmiştir. Acem Reis Mahallesinde bir zaviye yaptırmıştır. Vefatında tekkesinde defnedilmiştir. Ermişlerden sayılmaktadır. İlahi aşk şarabı ile mest olduğundan, Ali Mest namıyla meşhur olmuştur.53 Mezar, Kızyakup Mahallesi altında Gökdere’nin batısında, kenarları beyaz mermer kaplı üstü açık bir şekildedir. Cumartesi günü, güneş doğmadan önce mezarından alınan toprağın -arkaya bakmadan dönülüp- çıban çıkaran kimsenin yarası üzerine sürülmesi halinde şifa bulacağına inanılmaktadır.