26 Nisan 2009 Pazar

İsmail Hakkı Bursevî

İsmail Hakkı Bursevi, uzun süre ikamet edip meşhur olduğu ve ölünce gömüldüğü yer olması hasebiyle “Bursevî” olarak tanınmıştır87. Çok eser vermekle meşhurdur. Eserlerinin sayfa adedine bakılarak, bir ömre bunu nasıl sığdırdığına hayret edilmektedir.88 Bursa’nın tanınmış velîlerinden olan Bursevi, aynı zamanda âlim, mutasavvıf, şair, hattat, bestekar ve Celvetî tarikatı şeyhlerindendir.89 1725 tarihinde yetmiş altı yaşında vefat etmiştir. Kabri “İsmail Hakkı Tekkesi” olarak bilinen yerde, camisinin yanındadır. Kabrinin üstü açık90, demir parmaklıklıdır. Ziyaret edilip ruhuna fatiha okunmaktadır. Ortalama olarak yılda 10.000 kişinin kabrini ziyaret ettiği belirtilmektedir.91 Çile hanesi ünlüdür. Mezarının yakınındaki zeytin ağacından alınan
yaprakların sıtmaya iyi geldiğine inanılmakta; iyi gelmezse, kişinin inançsız olduğuna hükmedilmektedir.