26 Nisan 2009 Pazar

Kaynarca Hamamı

Kaynarca Hamamı ile ilgili olarak, biraz mitolojik tarzda bir Sarı Kız’dan bahsedilmektedir. Bu çerçevede: Açık kumral veya sarışın bir kadın yalnız olarak Kaynarca Hamamı’na girerse buranın Sarı Kız’ının o kadını boğacağına; evliya kurnasında yıkanmanın ise her derde deva olacağına inanılmıştır. Bu inanç gereği kadınlar bu kurnadan üç tas su dökmek için yarışmışlardır.101 Çünkü, Anadolu Mitolojisinde kötü kadınların hamamda 40 tas su dökünerek günahlarından arındıkları; Hıristiyanlıktaki vaftiz, İslam’daki gusül abdesti ve ölünün gömülmeden önce yıkanılması gibi, su kötülüklerden arınmanın bir yoludur.102 Başka bir rivayete göre , Sarı Kız’ın hamama giren erkekleri boğduğu, hatta bu erkekler çocuk bile olsalar onları havuzun içine çekip boğduğu söylenmekte ise de, bu bilginin ne kadar sağlıklı olup olmadığı tartışılması gereken bir husustur.103 Bursa’da Sarı Kız’la ilgili başka söylentilere de rastlamak mümkündür.