27 Nisan 2009 Pazartesi

Mevlevihâne


Bursa’da bulunan Mevlevihane ve Mevlevî şeyhi ile ilgili çeşitli inanç ve uygulamalara rastlamak mümkündür. Mesela, Mevlevi şeyhine başı ağrıyanlar başvurduklarında onun, duvara bir çivi çaktığı ve bu ağrının geçtiği rivayet edilmektedir.109 Yine, Mevlevîhânede iki türlü “muska” vardı. Büyük-küçük çocuklardan birer-ikişeri bu nüshayı taşıyorlardı. Bu muskanın her hastalığa deva olacağına inanılıyordu.110 Muskanın bazı koruyucu özelliklere sahip olduğu inancı halk
arasında oldukça yaygındır.