25 Nisan 2009 Cumartesi

Başçı İbrahim Mezarı

Başçı İbrahim Camii’nin büyük bahçesi içindeki birçok mezarın arasında doğu tarafında Başçı İbrahim’in mezarı bulunmaktadır. Birçok menkıbesi rivayet edilmektedir. Vefat tarihi 896/1491’dir.60 Rivayete göre, Başçı İbrahim’e adak adandığı zaman buraya bir baş getirilip konulurdu. Şimdi bu adetten vazgeçilmiştir. Bunun yanında tespih, seccade, süpürge, takunya, ibrik, kilim, mevlit kitabı, Kur’ân-ı Kerim, kurban adakları yapılmaktadır. Anlatıldığına göre, bir gün Başçı İbrahim Camii’nde vaaz veren bir hatip: “Ben kitapları karıştırdım. Burada böyle bir evliya yatmıyor” şeklinde bir konuşma yaptığı esnada caminin bütün ampullerinin patladığı halk
tarafından rivayet edilmektedir. Bu hikâye ile ilgili olarak görüşü sorulan Kâzım Bey adında birisi, olayın konuşma yapılan ampilifikatör teşkilatının zayıf olmasından ileri
geldiğini söylemiştir.61