25 Nisan 2009 Cumartesi

Gözedici Dede

Gözedici Dede’nin kabri, Ebuşahme Camii’nin karşısında köşe başındadır. Ünlü dervişlerden olup uzun bir menkıbesi vardır. Bir yere gidileceği zaman veya çocuğa nazar değememesi için gelip huzurunda adak adanırdı.76 Hangi istek için ziyaret edilirse o isteğin yerine geleceğine, ziyaretten fayda görüleceğine inanılırdı.