25 Nisan 2009 Cumartesi

Gazi Timurtaş Paşa Türbesi


Gazi Timurtaş Paşa, Uluabat’ta Yıldırım’ın oğulları Musa ve İsa Çelebilerle, Çelebi Sultan Mehmed’in yaptıkları muharebede yaralı olarak Çelebi Mehmed’in eline esir düşmüş ve kesilen başı Çelebi tarafından başarısını göstermek üzere Edirne’de Süleyman Çelebi’ye gönderilmiş, başsız cesedi Bursa’da Balıkpazarı’ndaki yere gömülmüş, başı da Trakya’da Vize kasabasındaki zaviyesine defnedilmiştir.78 Anlatıldığına göre, Haşim İşcan’ın belediye başkanı olduğu zamanlarda, Timurtaş Paşa’nın mezarının bulunduğu yerde yol yapımı çalışmaları sırasında, vilayet encümen azalarından biri 4-5 akşam sürekli rüyasında Timurtaş’ın kendisine: “Mezarımı ihya edin” dediğini görmüş; bir gün encümen azalarının toplantısında verilen arada rüyasını arkadaşlarına anlatmıştır. Kendisinden başka dört arkadaşı daha aynı rüyayı gördüklerini ifade etmişlerdir. Bunun üzerine Timurtaş Paşa adına bir türbe yapılmasına karar verilmiştir.