25 Nisan 2009 Cumartesi

Hatırhoş Sultan Mezarı


Abdal Mahallesi, Gül Sokaktaki iki kabirden birinin Hatırhoş Sultan’ın, diğerinin de Kara Mustafa’nın mezarı olduğu bilinmektedir. Anlatıldığına göre, Deveci Sultan “Deveciler Mezarlığı”nı yaptırırken, mezarlar lağım şeklinde yapılmıştır. Bunun üzerine bazı kişiler “Deveci, Bursa’yı havaya uçuracak büyük lağımlar açıyor” diye Hünkâr’a haber göndermişlerdir. Padişah, konuyu iyice araştırıp incelemeden, Deveci Sultan’ın başının vurulması emrini vermiştir. Deveci Sultan, kesilen kafasını koltuğunun altına almış ve “Beni çiğnesinler” diye yol üzerine yatmıştır. Yanından geçenler: “Ne oldu böyle sana dostum” dediklerinde, “Şu dar dünyada bir başım vardı.
Onu da çok gördüler. Yatayım da bari çiğnesinler” cevabını vermiş; onlar da: “Orada yatma, şuraya yat” diye üç defa teklifte bulunmuşlardır. Bunun üzerine Deveci Sultan onlara “Hatırınız hoş olsun” demiş ve bu hadiseden sonra adı “Hatırhoş” olarak kalmıştır. Hatırhoş Sultan’ın mezarı “merhamet dilenme” mekânı olarak kullanılmakta, mezardan kiremit parçaları ve toprak alınmakta, dilekleri yerine geldikten sonra da geri getirilerek yerine konulmaktadır. Ayrıca kabir üzerinde bulunan şeftali ağacına ip bağlanmakta; bir kiremit parçasına ip dolanarak mezar üzerine konulmakta; kabrin penceresinde zaman zaman mumlar yakılmaktadır. Diğer taraftan ev, arsa, araba vb. şeyler almak isteyenler Hatırhoş Sultan’dan yardım talep ederler; sıtma hastalığına tutulanlar da son senelere kadar bu zatın himmetine sığınırlardı.