27 Nisan 2009 Pazartesi

Muradiye Camii


Muradiye Camii’nin güneybatı köşesinde yerden iki metre yükseklikte duvarın yapımında kullanılmış, eski bir yapının kalıntısı sütün başlığı veya kaide taşı vardır. Bu taşın batıya bakan görünürdeki yüzünün ortasında 35-40 cm. çapında yarım küre şeklinde bir çukurluk bulunmaktadır. Ziyaretçiler tarafından, “Sadaka Taşı” olarak bilinen bu taşın çukur yerine birkaç kuruş konulup çeşitli dilekler tutulmaktadır. İlk çağın Bursalı anneleri gaza erlerinin yaşından bahsederken, “Oğlum, Orhaniye veya Muradiye’nin yapıldığı sene doğdu” derler ve onların uzun, yorucu seferlerden sağ salim dönmeleri için, yaşıtları olan bu camilere adaklar adarlardı. II. Murat, camii avlusuna defnedilmek suretiyle ziyaretçilerde adeta yaptırmış olduğu
mabede sahip çıktığı gibi bir izlenim uyandırmaktadır.