29 Nisan 2009 Çarşamba

Murat Hüdâvendigar TürbesiHüdâvendigar Camii’nin kuzey-batısındadır. Türbede Murat Hüdâvendigar’dan başka Süleyman Çelebi, Musa Çelebi, Yakup Çelebi, Orhan Çelebi, Şehzade Mehmet yatmakta, ayrıca iki sanduka bulunmaktadır. Daha önce türbeyi ziyaret eden seyyahların bildirdiğine göre şu an hiç birinin mevcut olmadığı birtakım eşyalar vardı. Sandukasının başında mermer bir kaide üzerinde, üzeri gümüş kakmalarla işlenmiş, bakır bir kap dururdu. İçinde buğday doluydu (bolluk simgesi sayılıyordu).Mezarı üzerinde kadife ile kaplı sapan oku129, şehit edildiği zaman, üzerinde bulunan kanlı zırh gömlek, yaldızlı sarık ve taç, bir atlas hırka, uzun bir ikili kilit, anahtar ve namaz kıldığı bir adet ceylan derisi seccade türbeye gelen kişiler tarafından hürmeten ziyaret edilirdi. Yine seyyahların, “İnsan Hüdavendigâr’ın yattığı yere girince dehşet içinde kalır”, “Sultan Murat’ın türbesini gördükten sonra, dünyada hiç kimsenin, ölülerin mezarlarını şenlendirmede Türkler kadar başarı göstermediği kanısına vardım” gibi ifadelerine rastlanmaktadır.