29 Nisan 2009 Çarşamba

Okçu Baba TürbesiOkçu Baba’nın asıl adı Nusret, Nasrullah veya Nasrettin Paşa’dır. Türbesi, eski Balık Pazarı kapısının dışında ve doğu tarafında, şimdiki Çakırhamam’dan Tophane’ye çıkan yolun sağındadır. Günümüzde etrafına molozlar yıkıldığından çukurda kalmıştır. Bu türbeye Bursalılar Okçu Baba türbesi adını vermişlerdir. Bazı kimseler de kale duvarındaki büyük tomrukların üzerindeki bir deliğe Okçu Baba’nın attığı bir okun saplanarak açıldığını iddia etmişlerdir. Hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Anlatıldığına göre, her Cuma günü türbeye gidip içerisini süpüren ve buradaki testilerin suyunu dolduran ve bunu alışkanlık haline getiren bir kadın, yine bu işlerle uğraşırken bir uğultu işitmiş, doğrulup baktığında türbenin kapısında sarıklı adamların taşıdıkları tabutu türbeye getirdiklerini görmüş, çok korkup titremeye başlamış ve bir daha da oraya gitmemiştir. Bununla beraber, türbe içindeki testilerin suyundan çeşitli hastalıklara şifa niyetiyle alanlar vardır. Ayrıca orada adakta bulunanların isteklerinin
kısa sürede gerçekleştiğine inanılmaktadır. Bazı ziyaretçiler de, çukurda bulunan türbesinden ayrılırken –düşme pahasına- merdivenleri geri geri çıkmaktadırlar.