27 Nisan 2009 Pazartesi

Miskinler TekkesiBursa’da Miskinler Tekkesi adında bir tekke vardı, daha sonra yıkıldı. Bazı istenmeyen şeylerin defedilmesi veya olması için buraya adaklar adanırdı. Buradaki kabir benzeri yerde de mum yakılırdı. Mum adandığında da isteklerin hemen yerine geleceğine inanılırdı.116 Yakın zamana kadar da bazı hayır sahipleri yakınında bulunan çukur taşa para koyarlardı. Böylece isteklerin gerçekleşeceğine inanılırdı.